LEDvisie  


         
 e-mail: info@ledvisie.nl
Telefoon:  050 7370269

 A A A

Rabo Groenfinanciering: groene lening voor bedrijven

De Rabo Groenfinanciering is een groene lening. U financiert hiermee een duurzaam project of een innovatie tegen een gunstigere rente dan bij onze andere bedrijfsfinancieringen. Het rentetarief is lager omdat beleggers en spaarders in de Rabo Groen Bank genoegen nemen met een lagere rente. Daarvoor ontvangen zij belastingvoordeel. De Rabobank vindt verduurzaming van de Nederlandse economie belangrijk; daarom bieden wij dit product aan. In onderstaande brochure leest u meer over Rabo Groenfinanciering en enkele voorbeeldprojecten.

Om mogelijk in aanmerking te komen voor een groene lening heeft u een Groenverklaring nodig. Daarin staat dat uw investering voldoet aan de criteria  die de Nederlandse overheid heeft bepaald. Het aanvragen van een Groenverklaring regelt u samen met de adviseur van uw Rabobank en de Rabo Groen Bank.

Welke projecten ontvangen een Groenverklaring?

Projecten in de volgende categorieën komen mogelijk in aanmerking voor een Groenverklaring:

  • natuur, bos en landschap
  • biologische landbouw
  • Groen Label Kassen
  • duurzame melkveehouderij
  • agrificatie
  • grondstofbesparing door terugwinning en hergebruik
  • duurzame energie (zonnepanelen, aardwarmte, warmte-/koudeopslag en windenergie)
  • duurzaam bouwen (nieuwbouw en renovatie)
  • duurzame mobiliteit
  • duurzame waterketens

Komt u in aanmerking voor een Rabo Groenfinanciering?

Een Groenverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van een Rabo Groenfinanciering. Of uw project met een groene lening gefinancierd kan worden, hangt onder meer af van de beschikbaarheid van voldoende geld van groene beleggers en de aard van uw investering. Ga in gesprek met uw Rabobankadviseur over uw plannen voor duurzaamheid en innovatie.

© Access Software [Print] [?]