LEDvisie  


         
 e-mail: info@ledvisie.nl
Telefoon:  050 7370269

 A A A

Proefplaatsing,

Onder voorwaarde kan er een proefopstelling gemaakt worden, welke in de praktijk aan een aantal voorwaarden moet voldoen.
Het gaat hierbij om projecten waarbij meestal Led tubes worden gebruikt.

Heeft u een speciale opstelling nodig dan kunt u ons ook benaderen.
Wilt u een proefplaatsing neem dan contact met ons op.

Klik voor aanvraag   ... Proefplaatsing ...

© Access Software [Print] [?]