LEDvisie  


         
 e-mail: info@ledvisie.nl
Telefoon:  050 7370269

 A A A

 

           CRI

De Color Rendering Index of Kleur weergave index is een maat voor de kwaliteit van de kleurweergave van een lichtbron. Hierbij wordt de intensiteit van lichtbron in 8 verschillende kleuren vergeleken met een zwarte straler (black body radiation: zie Kleurtemperatuur).  De CRI waarde loopt van 0 (voor het gele licht van de lage druk natriumlampen) tot 100 (voor een gloeilamp.)

          Kleurtemperatuur

De kleur van een witte lichtbron wordt vergeleken met de straling van een zwart lichaam van een bepaalde temperatuur gemeten in Kelvin(=  graden Celcius + 273) (ook: black body radiation)
Voorbeelden:
973K  - Een rood gloeiend kooltje van 700°C
1200K  - Kaarsvlam,
2800K  - Gloeilamp
3200K  - Halogeen lampen
6000K  - Middag zon
Merk op dat de rode warme kleuren een lagere kleurtemperatuur hebben dan de koele blauwe kleuren

Lechtwarmte

          S / P ratio: verhouding

Er is een speciale verhouding die de mate waarin een lichtbron effectief stimuleert de staven voorstelt: de S / P ratio.Het is de verhouding van blauwgroen licht (scotopic curve) naar groen-geel licht (fotopische kromme) de lichtbron uitzendt. Hoe groter het aandeel blauwgroen licht, hoe groter dit aantal en de betere zichtbaarheid.
Lichtbronnen met een hoge S / P ratio stellen ons in staat om veel beter te zien wanneer de lichtintensiteit laag is.

 

Lux.

          De lux (symbool lx) (latijn: licht) is een eenheid van verlichtingssterkte: 1 lux is de verlichtingssterkte voortgebracht door 1 candela op een
          oppervlak loodrecht op de lichtstralen op een afstand van 1 meter van de bron.

          De lux stemt dus overeen met de verlichtingssterkte die men heeft wanneer iedere vierkante meter van het beschouwde oppervlak een lichtstroom
          van één lumen ontvangt. Het aantal lux wordt bijgevolg gevonden als het quotiënt van de totaal ontvangen lichtstroom, uitgedrukt in lumen, en de  
          grootte van het verlichte oppervlak uitgedrukt in vierkante meters; derhalve is 1 lux = 1 lumen/m².

Cosphi

De cos phi van de huidige buizen is 0,9. Voor lampen tot 25W geldt geen eis voor de cos phi.
Er is veel misverstand over de cos phi en we richten ons derhalve maar naar wat algemeen als voorwaarde wordt gesteld door de energiemaatschappijen.
Die vragen om een cos phi van 0,85 minimaal. Er is al jaren een discussie hierover.
Wij hebben installaties gedaan met meer dan 26.000 LED buizen in één bedrijf zonder enig probleem met de Power Factor.

Klik op deze link : Cos phi / Power Factor

 

 

 

 

© Access Software [Print] [?]