Ondernemersaftrek 2016

De investeringsaftrek is een verzamelnaam van een aantal aftrekposten: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA). De RDA (Research & Development Aftrek) is met ingang van 2016 opgegaan in de afdrachtvermindering S&O (speur- en ontwikkelingswerk). Lees hier wanneer je gebruik kunt maken van de investeringsaftrek en wat de bijbehorende bedragen zijn.

Voorwaarden investeringsaftrek
Als je in een jaar meer dan € 2.300 (in 2016) investeert in bedrijfsmiddelen kan je een deel van dat bedrag aftrekken van de winst. Van belang is wel dat je deze zogeheten investeringsaftrek aanvraagt in het jaar waarin je de betalingsverplichting aangaat, ook als dit nog niet tot aftrek leidt.

Neem je het bedrijfsmiddel niet in het jaar van investering in gebruik, dan kan een bepaald deel van de investeringsaftrek doorschuiven naar een volgend tijdvak.

In bepaalde gevallen heb je geen recht op de investeringsaftrek, bijvoorbeeld als een bedrijfsmiddel minder dan € 450,- kost. Onderaan dit artikel kan je daar meer over lezen.

Bekijk ook: De ondernemersaftrek »

Overzicht investeringsaftrek
In het onderstaande overzicht staat per aftrekpost uitgelegd aan welke specifieke voorwaarden je moet voldoen, en wat de bedragen zijn die je kunt aftrekken.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Voorwaarden:

Als je bedrijf onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband, dan moet je alle individuele investeringen bij elkaar optellen. Het percentage van de aftrek is dan gebaseerd op het gezamenlijke bedrag.

In onderstaande tabel kan je zien welk percentage je in het kader van de kleinschaligheidsaftrek kunt aftrekken van de winst.

Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016
LEDvisie


Investering meer dan

Maar niet meer dan

Aftrek

-
€ 2.300
€ 56.024
€ 103.748
€ 311.242

€ 2.300
€ 56.024
€ 103.748
€ 311.242
-

0%
28% van het investeringsbedrag
€ 15.687
€ 15.687 verminderd met 7,56%
van het gedeelte van het
investeringsbedrag dat de
€ 103.748 te boven gaat

0%