Leaseconcept: (Agrarische) Industrie - Kantoren - Sportverenigingen - Sportaccommodaties.


(Agrarische) Industrie - Kantoren 
Wij ontwerpen samen met u  het lichtplan en maken de bijbehorende besparingscalculatie;
In overleg vragen wij een installateur die het project gaat uitvoeren.
Het totale concept kan ter beoordeling voorgelegd worden aan de financiering -maatschappij.
Financiering is mogelijk en vanuit de besparingscalculatie kunnen wij dan uit de energiebesparing een voorstel doen.
LEDvisie adviseert u voor de Energie Investering Aftrek. Klik hier voor  .. Info EIA...
 
Sportverenigingen en (commerciële) Sportaccommodaties.
Voor hen hebben  voor 2016 de extra mogelijkheid om 30% subsidie van het Rijk tegemoet te zien op hun investering.
Wij maken lichtplannen voor elke type buitensport: tennis, hockey, voetbal op basis van de eisen gesteld door de sportbond.
Ook hier overleggen wij met uw installateur voor de uitvoering.
Wij doen een leasevoorstel  voor de verlichting en installatie.
Hierbij houden wij rekening met de ontvangen 30% Rijkssubsidie.
U ontvangt een uitgebreid lease-plan voor maandelijkse betalingen voor een afgesproken termijn. (b.v.5 jaar)
Klik hier voor: ... Info Subsidie en Lease ... 
Als extra brengen wij u onder de aandacht met de mogelijkheid om een volledig administratief web-based Infosport softwarepakket mee te leasen.
Deze software is geschikt voor verenigingen dan wel voor commerciële sportaccommodaties, al of niet met hallen en/of buitenbanen.
- Mogelijkheid om een compleet administratieve software (Infosport) mee te leasen.
 - leden -of klantenadministratie.
 - Inkoop-verkoop-onderhoud administratie
 - vastleggen en verhuren van banen (squash-tennis-indoorsoccer-volleybal-sporthallen)
 - direct vastleggen en betalen, wordt direct in grootboek verwerkt.
 - bar, kantine en sportcafé-administratie. omzet per dag / kassa / bediende
 - administratie: grootboekrekenschema, dagboeken, btw opgave, facturering etc.
 - koppeling beheer van meerdere vestigingen, sporthallen mogelijk. (adm. Gemeentelijke sporthallen voor beheer sport-locaties)
 - uitdraai btw, (dag) omzetten, financiële overzichten etc.
 - jaarrapporten op regie.
 - omdat de mutaties direct gekoppeld worden in de (financiële) administratie, is veel extra werk overbodig.
 - facturering gaat middels ideal-button en wordt direct verwerkt.
 - Vraag alle info en mogelijkheden, referentie is geen probleem.
 
LEDvisie
06 33344330
06-44412124