Projecten: Agrarische sector

Ledverlichting voor kastuinbouw


Led-tubes van LEDvisie voor b.v. Orchideeën : 3500K buis 1500mm forse energiebesparing.

Meer melk met Ledverlichting

Uit onderzoek "Het effect van lichtkleur en lichtduur op melkproductie en gedrag van melkvee" 
van de Universiteit Wageningen bleek al in 2010 dat het spectrum en de kleurtemperatuur van licht van invloed zijn op het gedrag en de melkproductie van koeien. De lichtsamenstelling van veel conventionele lichtbronnen,zoals metaalhalide lampen of hogedruk natriumlampen, is zodanig dat volgens het onderzoek een groot deel van de energie die de lamp kost, niet effectief gebruikt wordt. De Led-armaturen van  Elipz-Lighting kennen deze nadelen niet!
Het onderzoek "Effect van licht op dierprestaties en gedrag van melkvee"door Animal Sciences Group van de universiteit van Wageningen, toonde aan dat met meerlicht 6 tot 15% meer melkopbrengst mogelijk is. De onderzoekers schrijven als aanbevelingen:
Zorg dat het, in de lichtperiode. De optimale lichtintensiteit voor melkvee is 150 tot 200 lux.Lagere lichtintensiteiten kunnen de voeropname nadelig beïnvloeden.Hogere lichtintensiteiten in de stal zijn zeker niet nadelig voor het melkveeen zijn juist goed bij het uitvoeren van de werkzaamheden door de veehouder.Wanneer er voor de lichtvoorziening in de stal gebruik wordt gemaakt van lichtdoorlatende dakplaten,moeten daarvoor de gangbare normen als maximum worden aangehouden.Wanneer er meer lichtplaten worden geplaatst lopen  de temperaturen in de stalop een warme zomerdag snel op.Beter is dan om zonlicht via de wanden van de stal of kunstmatig licht via extra lampen te betrekken... LEDvisie ..

Aardapelschuren, Opslag, Koelcellen.


Helder licht in schuren.


Van helder LED licht worden kippen rustig !